Menü Bezárás

Visszajelzések a Bibliakurzusról

A nagy terv – visszajelzések a Bibliakurzusról

 

Kinek mit adott a nemrég befejeződött interaktív bibliakurzus? Az alábbiakban a résztvevők visszajelzéseit olvashatjuk.

 

Sokat kellett a Bibliával foglalkozni. Egyre jobban rájöttem az „ízére”. Jók voltak a beszélgetések is.
Valamiképp folytatni kellene!

A felkészüléshez külön munkafüzet állt rendelkezésre. Az Ó- és Újszövetséget egyaránt átfogta a
kurzus. Amit kaptam a kurzustól, az a Bibliába mélyre ásás módszere.

Jobban és figyelmesebben olvastam a Bibliát. A kiscsoportos foglalkozások alkalmával nagyon sok
érdekes és értékes dolgokat osztottunk meg egymással. Amit felismertem: „ A mi hazánk a
mennyben van.” Jn, 14,3.

Átfogó képet kaptam Isten nagy tervéről, a teremtéstől a feltámadásig (mármint a végső
feltámadásig). Tudásom, hitem is gyarapodott.

A kiscsoportban olyan emberekkel találkozhattam, akiktől sokat tanultam. A Biblia használatát itt
sajátítottam el, az Újszövetség számomra ismertebb volt. Az Ószövetséget is többször olvasgatom, és
jobban tetszik.

Minden csoporttársam más-más megvilágításban adta elő, mondta el, amit kapott a Szentlélekről. A
kedvenc témám: van feltámadás és Örök Élet Krisztusban, a mi Urunkban.

Az összes bibliai idézetet elolvastam, amit a kurzus nélkül nem biztos, hogy elolvastam volna. A
Katekézist még soha nem olvastam, és nagyon tetszik. Ezután is tanulmányozni fogom.

Nagy szeretettel voltunk egymás iránt. Minden nagyon jó volt.

Megismerhettem a csoporttársaim meglátásait is a bibliai történetekről. Nagyon jó volt, hogy minden
nap „kezembe kellett” venni a Bibliát. Ezután is megteszem. A kurzuson kaptam felismerést a
Szentlélek működéséről, mert ezt eddig nem tudtam értelmezni. Egészen másképp látom már, és örülök ennek.

A Biblia forgatásához sok segítséget kaptunk a DVD-n keresztül. Jó kis csoport jött össze. Sok időt
töltöttünk együtt, még otthon is külön összejöttünk megbeszélni a heti anyagot.

Sokat tanultam a Biblia tanulmányozásával, olvasásával, elmélkedésével. Közelebb kerültem az
Úrhoz. Jó volt a közösségben, tetszett a DVD is. Kedvenc témám: kiengesztelődve Istennel.

Sok új dolgot tanultunk. Megtanultuk a Biblia kezelését. Jó csapat voltunk. A videók sok segítséget
adtak a felkészüléshez.

Sokat tanultam a társaimtól. A csoportban megbeszélhettük a tapasztalatainkat. Többet foglalkoztam
a Bibliával. Kedvencem a 121. zsoltár.

Jobban megismertem a Bibliát, inspiráló gondolatokat osztottak mega társaim, erősödött a hitem,
megismertem közelebbről a csoportunk tagjait. Szinte minden héten kaptam megerősítést, választ a
kérdéseimre. Pl. 1Kor 13,1-12.

Új ismeretekre tettem szert, a munkafüzetben lévő feladatok megoldása során. Jó volt a kisebb
csoportban való konzultáció. Néha még tanúságtételt is hallhattunk. Egymást erősítettük a hitben.
Felismertem a kurzus során, hogy az Úr türelemmel kezel bennünket, legyünk mi is türelmesek
egymás iránt.

A magam gondolatait, tapasztalatait, olvasmányaim kibővíthettem csoporttársaim meglátásaival.
Tanácsokat is kaptam szinte minden alkalommal. A Biblia következetes olvasására sarkallt, melyből
sok esetben arra hívta fel a figyelmem, hogy még mélyebben gyakoroljam a szeretetet, a béketűrést,
az alázatot, a türelmet, a rászorulók segítését.

Vártam a hétvégi összejöveteleket. Tetszett a csoport, ahová tartoztam. Volt, hogy éreztem a
Szentlélek erejét is. Felismerésem a kurzus során: Ha azt akarjuk, hogy jó és maradandó gyümölcsöt
teremjen életünk, akkor a világosság és sötétség különválasztását komolyan kell vennünk.

A feladatok során nagyon belemélyedtünk a Szentírás olvasásába, mélyebb megismerésébe. A
feladatokat elvégezve elgondolkodtunk az igazságokon, és a megbeszélések során megismerhettünk
más véleményt is. Felismerésem a kurzuson a Szentlélek.

Mindenki igyekezett őszintén leírni az érzéseit és felülemelkedett a kezdeti félénkségen.
Tetszett, hogy közelebb hozta hozzám a Bibliát, segített, hogy gyakrabban olvassam.
Felismertem a kurzus során, hogy Isten szeret engem így, ahogy vagyok. Nem kell külön
kiérdemelnem a szeretetét. Közösségben könnyebb átélni a Biblia tanításait. Jó volt hallgatni
mások gondolatait ugyanarról a témáról.

Voltak közös és kiscsoportos részek. Igen változatos volt, jó volt hallani, ahogy ugyanarról a
témáról mennyi mindent üzent a Szentlélek. Számomra nagy segítség Isten neveit ismerni
héberül, így hívni Őt segítségül a bajban. Kedvenc témáim: Isten jelenlétében élni, A Terv, A
kereszt.

Tetszettek a társaim, és az egész anyag. Kicsit zavart, hogy a DVD nem volt szinkronizálva, így
nem tudtam a testbeszédre figyelni.

Megismerhettük egymás véleményét, tanulhattam csoporttársaimtól. El tudtam mélyedni a
hitemben. Érdekes téma volt számomra az Úr eljövetele, félelmeim megszűnése a földi élet
elmúlásával.

Ez a kurzus segített és megtanított a Biblia olvasására és használatára. Sokat hallottam Isten
jóságáról, nagy irgalmáról. A DVD tanításai nagyon érthetőek, szemléletesek voltak. Szívesen
hallgattam volna egyéni beszámolókat, meglátásokat. Béketűrésre, engedelmességre,
alkalmazkodásra nevelt. Rávilágított arra, ha 5 percet adok Istennek egy napomból, Ő nagy kegyelemmel ajándékoz meg.