Menü Bezárás

Varga János verbita atya buzdító gondolatai

Ha a test boldogításával akarunk lelki boldogságot nyerni, nem fog sikerülni.

Test és lélek formálható sport, tanulás által.

A világ tanítása ellentétben van Krisztus tanításával. Két tanító, lélekformáló van:  az egyik Isten, a másik a gonosz.

A gonosz nem tudja elviselni a boldogságot. A léleknek egy orvosa van: Jézus Krisztus. Azért jött, hogy az elveszett bárányt megtalálja, visszahozza.

Bármilyen rossz állapotban van a lélek, Isten újjá tudja teremteni.

A teremtéstől fogva Isten a mennyországban elkészítette a helyemet, a gonosz pedig megásta a síromat. Az angyalok örülnek minden megtérőnek. Isten senkit sem szánt a pokolba, az az ördögöknek fenntartott hely.

Elsődleges feladatunk, hogy szolgáljunk Istennek. Isten legfontosabb ügye, hogy minket üdvözítsen. Úgy figyel rám, mintha csak én lennék a világon.

Hogyan munkálhatom az üdvösségemet? Hitből fakadó legjobb cselekedet az Irgalom: másokat hozzásegíteni az üdvösségre.

Felebaráti szeretet: nem akadályozom a másik ember üdvösségét.

Egy megtérő láttán nagyobb öröm van a mennyben, mint 99 igazon. Ha egy megtérőt segítettem, már érdemes volt megszületnem.

Ki kell imádkozni, hogy jöjjenek a fiatalok a templomba.

A földön bármekkora gazdagságunk lehet, halálunk után nem tudjuk magunkkal vinni. Ha szereteted, irgalmad miatt megtértek az emberek, nagy betűvel lesz felírva a nevünk.

A családtagok támogatják egymást az üdvösségre. Valaki imádkozott érted is, valaki kikérte a te üdvösségedet, megtérésedet! Lehetetlen, hogy a házastársak közül az egyik a mennybe kerüljön, a másik a pokolba! A te családodért neked kell imádkoznod! Nem várhatod mástól! Ima a dolgunk!

Öröm a hitetlenek megmentéséért imádkozni vagy gyógyulásokért. Ám a sérült katona nem tud harcolni! Lelkünknek egészségesnek kell lennie.

Mindenkinek joga kérni az Urat, hogy gyógyítsa meg! A gyógyulást, újjászületést Isten joga megadni.

Dombóvár, 2022. november 03.

(V-né tanúságtétele a miséről itt olvasható.)