Menü Bezárás

Szukkot – a lombsátrak ünnepe

 A pécsi Immanuel gyülekezettől kaptunk meghívót a Szukkot (lombsátrak ünnepe) ünnepségre. Aki szeretne és  részt is tud venni az ünnepségen, jelezzen vissza október közepéig!

Mi is az a Szukkot?

 

A zsidó őszi ünnepek, az Úr ünnepei (3 Móz. 23), Rós hasánával ,a zsinagógai újévvel kezdődnek és Jom kippurral az engesztelés napjával folytatódnak, majd a Szukkottal fejeződnek be.

Szukkot – a lombsátrak ünnepét – az Örökkévaló a 3  Mózes / Leviták 24: 39-43 -ban rendelte el a zsidó  népnek.

Szukkot a Savuot  (pünkösd) és Peszah (húsvét) mellett az a kiemelt ünnep, amikor a zsidóknak el kellett zarándokolni Jeruzsálembe a Templomba (5 Móz 16:16, 2  Móz 23:14-17, 34, 18-23). Mindhárom ünnepkör az aratáshoz, a betakarításhoz kapcsolódik. A Szukkot idejét ügy rendelte el az Örökkévaló, hogy az összes gyümölcs szüretjének, terménynek  betakarításának a  végére essék.

A messiási zsidók hite szerint Szukkot, a lombsátrak ünnepe a Messiás, Jesua /Jézus visszajövetelére, ezer éves királyságára utal.

A héber szukkot szó lombsátrakat jelent, a lombsátrak Izrael 40 éves pusztai vándorlására emlékeztetnek, amikor átmeneti szállásokban, összetákolt kunyhókban lakott a nép. A teljesen jelentéktelen szukka  (“lombsátor” egyes számban) nem vonja magára a figyelmet az időtlenről, az Örökkévalóról, aki a pusztában tűz-és felhőoszlopban emelkedett Izrael ezer és ezer lombsátra fölé.

A Szukkott a zsidóság és a nemzetek egységét is jelképezi. Maga az ünnep hét napig tartott. A feláldozott tulkok száma, amely a hét nap mindegyikén eggyel csökken,  összesen 70 db. volt. Rabbinikus felfogásban  ez a hetven tulok megfelelt a világ hetven nemzetének és engesztelésül szolgált az egész emberiségnek. A sátrak ünnepét tehát már az ősi időkben messiási ünnepnek tekintették, amely az egész emberiséget összehozza testvériesen a közös  Mennyei Atya szukkájának (sátrának) fedele alatt.

A jeruzsálemi Templom idejében a főpap ezen a napom a Siloám tavából vizet meritett, majd a Templom déli kapuján (Vízkapu) keresztül  a nagy kőoltár melletti egyik ezüst tálba öntötte. A másik ezüst tál a rendszeres italáldozatra szolgált amelybe bort öntöttek. A víz kiöntését  a boráldozat követte. Eközben a nép pálmaágakat (lulav) lengetett az oltár  felé és zsoltárokat énekeltek, a papok pálmaágakkal megkerülték az oltárt.

„Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a Templomban volt és fennhangon hirdette: Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem, belsejéből, az Írás szavai szerint, élő víz folyói fakadnak” (János 7:37-38). Ebből láthatjuk, hogy Jesua /Jézus is rész vett ezeken az ünnepeken.

A Szukott  legfontosabb üzenete a mai ember számára az, hogy készülnünk kell az Úr Jézus vissza jövetelére bűnbánattal ,megtisztulással , várakozással és készenléttel  (Mt.25:1-13)

A vallásos zsidók a mai világban is hét napon keresztül sátorban laknak, ahogy az Örökkévaló megparancsolta nekik. A sátor építésének szigorú szabályai vannak a méret és anyag felhasználására.

A kellékek közül legfontosabb az eszrog, ami citromhoz hasonló gyümölcs. Pálmaágból, mirtusz- és fűzfaágból csokrot kötnek , ez a Lulav , amelyet az eszroggal  összefognak, és vele a  négy világtáj felé integetnek (Lulav lengetés).