Menü Bezárás

Keresztes Szent János: A lélek sötét éjszakája (2.rész)

A lélek második, szenvedő éjszakája

A haladók tökéletlenségei

 • 1. állandó hibák: megmaradt vonzalmak, szokások
 • 2. alkalmi hibák
 • Levessék a régi embert és az újba öltözködjenek
 • Lemezteleníti képességeiket, vonzalmaikat és érzékeiket, a szellemit és testit egyaránt

Misztikus teológia: beléöntött szemlélődés – sötétség sugara – megtisztítja, megvilágítja a lelket, előkészíti az istennel való egyesülésre; szomorúság, fájdalom (Jób: Miért tettél ki céltáblául magadnak?)

Isteni világosság = vaksötét éjszaka ???

 1. Az isteni bölcsesség magas a lélek számára, ezért sötétség
 2. A lélek alacsony mivolta és tisztátalansága miatt kínnal, szomorúsággal teli az éjszaka, ezért sötét.

A lélek gyötrelmei az éjszakában

 • 1. a lélek piszkosnak, nyomorultnak érzi magát
 • 2. a lélek erkölcsi és lelki gyöngesége
 • 3. isteni és emberi elem együttes előfordulása

   Az isteni rész célja megérlelni a lelket. A lélek szétesik, szellemi halál, isten félredobta, elhagyatottság

 • 4. isten nagysága és fenséges mivolta a lélekben az ellenkező véglet, a teljes szegénység és nyomorúság érzetét kelti föl

A lélek mindezen részeiben üresen, kifosztva, védtelenül kell hogy várakozzon, szárazon, üresen, homályban. Az érzéki rész ugyanis szárazságban, a képességek benyomásaitól üresen, a szellemnek sűrű sötétjében tisztul.

 • Tisztulás: az egész életén át magába vett minden tisztátalan vonzalmát, szokását megsemmisíti. A lélekbe maródott vonzalmak rozsdájától csak akkor tisztulunk és szabadulunk meg, ha maga a lélek is megsemmisül.

Akaratot gyötrő szenvedések

 • Letűnt jólét emlékezete, egykori szolgálatok
 • a lélekbe maródott vonzalmak rozsdájától csak akkor tisztulunk és szabadulunk meg, ha maga a lélek is megsemmisül
 • Magány, vigasztalanság
 • Néhány év
 • Tehetségét, érzelmeit is megbénítja az éjszaka
 • Értelem, akarat, emlékezet tisztulása

Hasonlat a tisztulás magyarázatára

 • A tűz a fát kiszárítja, kiűzi belőle a nedvességet, megfeketíti, megcsúfítja, megbüdösíti
 • Száradás során a fa egyre világosabb lesz
 • Rossz tulajdonságok foltjai kivesznek belőle a tűz által
 • Megtüzesedik, átforrósodik, a tűzhöz hasonul és szépül
 • Már nem szenved, nem önálló, már a tűz tulajdonságaival rendelkezik, úgy működik, mint a tűz
 • Száraz és szárít, forró és forrósít, fényes és fényesít
 • Sokkal könnyebbé válik, mint annak előtte volt

A tisztulás magyarázata

 • 1. A lelket ugyanaz a fény készíti elő és tisztítja meg, amivel egyesülnie kell, ugyanaz a tűz készíti fel a fát, ami magához hasonítja
 • 2. a lélek kínjait nem a bölcsesség váltja ki, hanem a lélek gyengesége és tökéletlensége (a fa sem képes azonnal lángra lobbanni, alkalmassá kell válnia a lángolásra, ettől szenved
 • 3. tisztítóhelyen lévők szenvedése: nem lenne rajtuk a tűznek hatalma, ha a tüzet tápláló tökéletlenségeknek bennük el nem kellene égniük. Ha ez az anyag elfogy, nincs mi égjen. Ha elfogynak a gyarlóságok, a lélek kínjainak is vége szakad.
 • 4. a szeretet e tüze által tisztulva és gyarapodva a lélek egyre nagyobb szeretetre gyullad.
 • 5. a szünetek után a lélek egyre jobban szenved
 • 6. azt gondolja, minden jó elveszett
 • 7. a szünetekben azt hiszi, kínjai többé nem térnek vissza, pedig hamarjában visszatérnek újra. Amíg köti még egy-egy gyökér a lelket.

A gyötrelmek gyümölcsei

 • „szeresd a te istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.” 5Móz 6,5
 • Kezdetben a tűz a fát szárítja, készíti elő, de nem melegíti. Később melegséget érez a lélek, szeretet hevét.
 • Amikor a lélekben fellobog a láng, és egyesül a korábbi Isten iránti vágyódással, nagy örömben van a lélek, merész, szokatlan dolgokat művel

A sötétben a lélek biztosan halad

 • Isten megszabadít önmagadtól: kiveszi kezedből képességeidet, mert bár éltél velük, de tisztátalanok és tompák voltak
 • Isten mindentől elzárja, ami nem isteni

Álruhában

 • „Arcot, s ruhát cserélve”
 • Valódi személyazonosság elrejtése, vetélytársak megtévesztése, vki tetszésének elnyerése
 • Biztonságban érzi magát benne: védi a világtól, ördögtől, test cselvetéseitől
 • Három szín: fehér, zöld, piros
 • Isteni erények: hit, remény, szeretet
 • Hit: legerősebb védelem az ellenségtől; ellenállni az ördögnek (hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni)
 • Hit fehér ruhájában halad a lélek a sötétben., szorongva, Isten elrejtőzött előle. Kitartás, hűség próbája
 • Erre a fehér ruhára ölti a lélek a zöldet. Remény: ebben menekül el a világ elől. Elevenség, bátorság. Világ fölé emelkedik, nem bilincseli meg többé. Leveti azt a ruhát.
 • Sisak: üdvösség reménye , csak a szem látszik, de az fölfelé néz, Istent szemléli, rá gondol.
 • Vörös: szeretet erénye. Isten közelébe juttatja a lelket. Védi a lelket a testtől. Ahol Isten iránti szerelem lakik, ott nem fér el az önszeretet és az önérdek.
 • 3 képesség előkészítése: értelem, érzelem, akarat.

értelem-üresség – hit. Emlékezet – üresség – remény. Akarat-üresség-szeretet  → egyesülés Istennel

Az isteni szeretet titkos lépcsője

 • Titkos: a lelket e tudás titokban, a megértés és egyéb képességek részvétele nélkül  homályban önti el
 • Lépcső: 1. az ég javaihoz, kincseihez jut rajta a lélek
 1. fölmenetel-lemenetel

A titkos szemlélődés Istenhez felemeli a lelket, de önmaga számára lesújtja

Lk 14,11 „mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.”