Menü Bezárás

Imaút: 97. Zsoltár

1 Király az Úr! Ujjongjon a föld,
örvendezzék a temérdek sziget!

2 Felhő és homály van körülötte,
igazság és jog trónjának alapja.

3 Tűz halad előtte,
s körös-körül felperzseli ellenségeit.

4 Villámai beragyogják a föld kerekségét,
láttára megrendül a föld.

5 Viaszként olvadoznak a hegyek az Úr előtt,
az egész föld Ura előtt.

6 Az egek hirdetik igazságát,
minden nemzet látja dicsőségét.

7 Jussanak szégyenbe mindazok, akik faragott képeket imádnak,
és bálványaikkal kérkednek.
Imádjátok őt, angyalai mind!

8 Hallja ezt Sion és örvendezik,
és ujjonganak Júda leányai
ítéleteiden, Uram.

9 Mert te vagy, Uram, a legfölségesebb az egész földön,
messze magasan állsz minden isten fölött.

10 Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a rosszat;
szentjeinek lelkét megőrzi,
a gonoszok kezéből megszabadítja őket.

11 Világosság támad az igaznak,
s öröm az igazszívűeknek.

12 Örvendezzetek, igazak, az Úrban,
és dicsérjétek szent emlékezetét!