Imaút: 40. Zsoltár

40. Zsoltár

1A karvezetőnek. Dávid zsoltára.

2Várva-vártam az Urat,
s ő lehajolt hozzám.

3Meghallgatta könyörgésemet,
kihúzott a nyomorúság verméből,
a sár fertőjéből;
Lábamat kősziklára helyezte,
lépésemet biztossá tette.

4Új éneket adott számba,
Istenünket dicsérő szózatot.
Sokan látják és félelem fogja el őket,
s az Úrba vetik reményüket.

5Boldog az az ember, aki az Úrba vetette reményét,
s aki nem tart a gőgösöktől, a hazugságra vetemedőktől.

6Sokat tettél értünk, Uram, én Istenem,
csodáiddal és terveiddel: nincs hozzád hasonló senki sem!
Hirdetni akarom őket és beszélni róluk,
de túl sok ahhoz, hogy számba vehetném.

7Vágóáldozatot és ételáldozatot nem kívántál,
hanem testet készítettél nekem.
Égő- s bűnért való áldozatot nem követeltél,

8ezért így szóltam: »Íme, eljövök!
A könyvtekercsben meg van írva rólam,

9hogy teljesítsem akaratodat.
Ezt akarom, én Istenem,
törvényed a szívemben van.«

10Nagy gyülekezet előtt hirdetem igazságodat;
Íme nem tartom vissza ajkamat,
Uram, te tudod!

11Igazságodat nem rejtem el szívemben,
hűségedet és segítségedet hirdetem.
Nem titkolom irgalmadat és hűségedet
a nagy gyülekezetben.

12Te, Uram, ne vond meg irgalmadat tőlem;
Kegyelmed és hűséged tartson fenn mindenkor engem,

13mert számtalan veszély környékez;
utolértek gonoszságaim, fel sem tudok tekinteni,
számosabbak, mint a hajszál fejemen,
és a szívem is elhagyott engem.

14Teljék kedved, Uram, megmentésemben,
Uram, siess segítségemre.

15Jöjjenek zavarba mind és szégyenüljenek meg,
akik életemre törnek, hogy elvegyék.
Hátráljanak meg és piruljanak,
akik rosszat akarnak nekem.

16Dermedjenek meg zavarukban,
akik azt mondják: »Úgy kell neked!«

17Ujjongjanak s örvendezzenek benned
mindazok, akik téged keresnek;
»Magasztaltassék az Úr!« – mondják mindenkor,
akik örvendeznek szabadításodon.

18Bár én koldus vagyok és szegény,
az Úr majd gondoskodik rólam.
Segítőm és szabadítóm te vagy,
Istenem, ne késlekedj!

– Mit tudok elmondani Isten jóságáról?

– Milyen jót tett velem?

– Mivel tudok másokat bátorítani?

– Kit tudnék ma bátorítani?