Menü Bezárás

Bibliakurzus 2022

Befejeződött a Bibliakurzus 2. része. Derek Prince Önképző bibliaiskola című könyve segítségével tanulmányoztunk és beszéltünk meg alapvető bibliai igazságokat. Minden alkalommal bizonyságtételek hangzottak el az olvasott Ige megélésével kapcsolatban. Zárásként is álljon itt néhány visszajelzés és tanúság a csoport működéséről. Köszönjük minden résztvevőnek a kitartó készülést és aktív jelenlétet! Reméljük, hamarosan találkozunk a 3. részen is.

“Tetszett a könyv felépítése kezdve Isten tervétől Jézus második eljöveteléig. Sokszor, sok helyen nyitottam ki a Bibliát, az igazi élvezetet a vezérigék jelentették számomra. Nem tudom ugyan kívülről mind  a tizennégyet, de jó párat megjegyeztem. Egyik kedvencem Mt 6, 33 . “Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, a többit mind megkapjátok hozzá.” Ha ezt megteszem, akkor “benne vagyok és benne maradok” és így “szüntelenül virrasztok és imádkozom”, amiben segít a Lélek. Másik kedvencem Lk21, 25-28. Ha jönnek bizonyos jelek, nem kell félnem, felnézek, felemelem fejem, mert elékezett megváltásom. Van ennél jobb ígéret?”    (K.M.)

„A kurzus címe „Önképző Bibliaiskola”, ennek ellenére hasznos és üdvös volt az együtt gondolkodás, elmélkedés az adott témáról, ige-, ill. szentírási szakaszról. Az egyes alkalmak elején vetített oktató filmek új, sokszor meglepő felfedezéseket nyújtottak számomra. A kiscsoportos beszélgetések rávilágítottak arra, hogy mennyire aktuális üzenete van ma is a Szentírásnak. Az általam kiválasztott igevers: „A végső napokban – mondja Isten – kiárasztok Lelkemből minden testre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom Lelkemet ezekben a napokban, és prófétálni fognak.” (ApCsel 2,17-18)   (O.Z.)

“Több igazság tudatosodott bennem hétről hétre, amíg az igehelyeket kerestem. Apró dolgok, összefüggések tűntek fel, amelyek fölött máskor elsiklottam. Több időt töltöttem Isten igéjével, ezáltal közelebb kerültem hozzá, jobban megismertem a Szentháromságot. A kiscsoportokban mindenkinek volt valamilyen élménye, véleménye az Igével kapcsolatban. Ezek többnyire egyeztek, ezáltal is megélhettük, hogy ugyanaz a Lélek él bennünk, tart egységben bennünket. Egyik kedvenc versem: „De ti, szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben, tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerző irgalmára.” (Júd 1,20-21.) ”   (T.É. 🙂