Menü Bezárás

A hét pecsét

1. pecsét

Fehér ló

fehér = győzelem

íj

korona – Corona

Jel 6, 1-2

És láttam, amikor a Bárány feltörte a hét pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól: “Jöjj!”

És láttam: íme, egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön.

2. pecsét

Vörös ló

vörös = vér

kard

viszály – halál

Jel 6, 3-4

Amikor feltörte a második pecsétet, hallottam, hogy a második élőlény szól: “Jöjj!”

És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt hogy öldössék egymást az emberek; és nagy kard adatott neki.

3. pecsét

Fekete ló

fekete = sötétség

mérleg

éhség – gazdasági válság

Jel 6, 5-6

Amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény szól: “Jöjj!” És láttam: íme, egy fekete ló, a rajta ülőnek mérleg volt a kezében.

És hallottam, hogy egy hang szól a négy élőlény között a középen: “Egy mérce búza egy dénár, és három mérce árpa egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd”.

4. pecsét

Fakó ló

fakó = halál

hatalom

járvány, éhség, kard

– pusztulás

Jel 6, 7-8

Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény hangját, amint így szól: “Jöjj!”

És láttam: íme, egy fakó ló, a rajta ülőnek neve Halál, és a Pokol követte őt; és hatalom adatott nekik a föld negyedrészén, hogy öljenek karddal, éhínséggel és döghalállal, és a föld vadállatai által.

5. pecsét

Fehér ruha

oltár alatti lelkek

megöltek száma betelik

igazságért kiáltanak

Jel 6,9-11

És amikor feltörte az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéjéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak

És hatalmas hangon kiáltották: “Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak?”

Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket.

6. pecsét

Katasztrófák

Izrael elpecsételése

Népek a trón előtt

 

Jel 6, 12-7,17

Természeti katasztrófák a földön

4 angyal

Izrael törzseiből elpecsételés

Népek pálmaágakkal a trón előtt

7. pecsét

Csend

fél óra = 7,5 nap

ELRAGADTATÁS IDEJE?

utána trombiták következnek

Jel 8,1

amikor feltörte a hetedik pecsétet, csend lett a mennyben, mintegy fél óráig.

-jön egy “másik angyal”

az „oltárhoz” megy

– arany tömjénező van nála

– sok tömjént kap

– minden szent imádságához teszi a tömjént

– tömjén az „aranyoltárra” kerül, ami a trón előtt van

– a tömjén füstje felmegy Isten elé az „angyal” kezéből

– az angyal megtölti a tömjénezőt az oltár tüzével

– az angyal leveti a tömjénezőt a Földre

– mennydörgés, égzengés, villámlások és földrengés támad