Imaút: 82. Zsoltár

 

Akik az Úrnak átadták az életüket teremjenek megtéréshez méltó gyümölcsöket (Mt 3,8). Akkor már nem élhetünk úgy, mint a világban lévők, akkor már más rendeletek vonatkoznak ránk. Istengyermekeiként egymásra testvérként kell tekintenünk. Akkor már ragaszkodnunk kell az isteni irgalmassághoz, igazságossághoz, és cselekedeteinknek is ezt kell tükrözniük.

82. Zsoltár

1Ászáf zsoltára.
Áll az Isten az istenek gyülekezetében,
s ítélkezik az isteneken:

2»Meddig ítéltek még hamisan,
és meddig vagytok tekintettel a gonoszok személyére?

3Szolgáltassatok igazságot a szűkölködőnek s az árvának,
juttassátok jogához a nyomorultat és a szegényt!

4Szabadítsátok meg a szegényt
és a szűkölködőt mentsétek ki a gonoszok kezéből!«

5De ők sem nem tudnak, sem nem értenek,
sötétben járnak;
Mind meginognak ezért a föld alapjai.

6Én azt mondtam: »Ti istenek vagytok,
mindnyájan a Fölséges fiai.«

7De meghaltok, mint más ember,
elhullotok, mint akármelyik főember.

8Kelj fel, Isten! Ítéld meg a földet,
mert a te örökséged minden nemzet.