Imaút: 81. Zsoltár

Ha az Úr útján járunk, megad nekünk mindent. Még ha nehézségeken megyünk is keresztül, akkor is jóllakat minket Teremtőnk. Gondoskodik övéiről, nem hagy elveszni senkit, aki hozzá kiált. Köszönjük Istenünk, hogy Rád bízhatjuk magunkat. Segíts kérünk, hogy megmaradjunk a Te utadon, és vezess minket továbbra is.

81. Zsoltár

1A karvezetőnek. A »Szőlőprések« szerint. Ászáftól.

2Örvendjetek Istennek, a mi segítőnknek,
ujjongjatok Jákob Istenének.

3Kezdjetek énekelni és szóljon a dob,
a szép hangú lant és a hárfa.

4Fújjátok a harsonát újholdkor,
és holdtöltekor, ünnepünk napján.

5Ez Izrael törvénye,
Jákob Istenének parancsa.

6Bizonyságául rendelte ezt Józsefnek,
amikor kivonult Egyiptom földjéről.
Ismeretlen beszédet hallottam:

7»Megszabadítottam hátát a tehertől,
kezét a rabszolgakosártól.

8Szorongatásodban segítségül hívtál, s én megszabadítottalak,
meghallgattalak a fergeteg rejtekéből,
a Meriba vizénél próbára tettelek.

9Halljad, én népem, hadd intselek!
Izrael, bárcsak meghallgatnál engem!

10Ne legyen más isten közötted,
ne imádj idegen istent!

11Mert én vagyok a te Urad, Istened,
aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről:
nyisd ki szádat és én megtöltöm.

12De népem nem hallgatott szavamra,
s Izrael nem figyelt rám.

13Ezért ráhagytam őket szívük keménységére,
hadd menjenek a saját fejük után.

14Ha népem rám hallgatott volna,                                                            
ha Izrael az én útjaimon járt volna,

15rögtön megaláztam volna ellenségeit,
s üldözőire vetettem volna kezemet.

16Hízelegnének neki az Úr ellenségei,
s idejük örökké tartana.

17Táplálnám őket a búza javával,
és jóltartanám mézzel a kősziklából.«