Imaút: 76. Zsoltár

Istenünk, segíts úgy élnünk, hogy ne tapasztaljuk meg a Te haragodat. Segíts, hogy tiszta szívűek legyünk, ne legyen bennünk álnokság, amikor ítéletet tartasz. Legyen készen a szívünk, amikor rettenetes haragoddal meglátogatod a földet.

76. Zsoltár

1A karvezetőnek. Hárfára. Ászáf zsoltára. Ének.

2Ismeretes Júdában Isten,
nagy a neve Izraelben.

3Sálemben van sátra,
és a Sionon van lakása.

4Ott törte össze a villogó nyilakat,
a pajzsot, kardot és a harci eszközöket.

5Ragyogsz, te Fölséges,
a pusztító hegyekről.

6Kifosztották a büszke szívűeket,
álomba merültek,
kezüket sem találták az erős férfiak.

7Feddésedtől, Jákob Istene,
megdermedt a ló és a szekér.

8Rettenetes vagy te, ki állhat ellened,
ha felgerjed haragod?

9A mennyből hallattad ítéletedet;
Megrendült és elcsöndesedett a föld,

10amikor Isten ítéletre kelt,
hogy megszabadítson minden szelídet a földön.

11Mert még az ember haragja is téged dicsőít,
s ünnepnapot ülnek neked, akik megmenekültek haragodtól.

12Tegyetek fogadalmat és rójátok le az Úr Istennek;
Mind, aki körülötte van, ajándékot vigyen a Rettenetesnek,

13aki megtöri a fejedelmek gőgjét,
aki rettenetes a föld királyai számára!