Imaút: 67. Zsoltár

Kérünk, Istenünk, tedd szabaddá a nemzeteket, hogy Téged dicsérjenek, a Te utadon járjanak.

Segíts, hogy felismerje minden nép a földön, hogy Te vagy a mi Urunk, Teremtőnk. Adj, kérünk bölcsességet, alázatot, kitartást, hogy Téged keressenek, megtaláljanak és kövessenek.

67. Zsoltár

1A karvezetőnek. Hárfára. Zsoltár. Ének.

2Irgalmazzon nekünk Isten
és áldjon meg minket!
Ragyogtassa arcát felettünk,

3hogy megismerjük utadat a földön,
minden nemzet lássa szabadításodat.

4Áldjanak téged a népek, Isten,
áldjanak téged a népek valamennyien!

5Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek,
mert igazsággal ítéled a népeket,
és kormányozod a földön a nemzeteket.

6Áldjanak téged a népek, Isten,
áldjanak téged a népek valamennyien!

7A föld megadja gyümölcsét;
Áldjon meg minket Isten, a mi Istenünk,

8áldjon meg minket Isten,
a föld minden határa félje őt!