Imaút: 66. Zsoltár

Ahogy az ezüstöt tűzben formálja az ötvös, úgy alakítja övéit az Úr különféle próbák során. Nem örömteli, amikor Isten nehézségeket enged meg az életünkben, az adhat vigaszt ebben a kemény időszakban, hogy ezt előre kijelentette számunkra.

Tudhatjuk, hogy nem véletlenül történnek a dolgok az életünkben. Isten célja, hogy Fiához hasonlóvá tegyen minket. Ebben együtt kell működnünk Teremtőnkkel. Bízzunk abban, hogy Ő nem téved, és a végén minden jó lesz, ha kitartunk.

66. Zsoltár

1A karvezetőnek. Ének. Zsoltár.
Ujjongjatok az Istennek, minden földek,

2mondjatok nevének éneket,
dicsőségét dicsérve zengjétek.

3Mondjátok Istennek: »Milyen félelmetesek műveid,
hatalmad nagysága miatt ellenségeid hízelegnek neked.

4Az egész föld imádjon és dicsérjen téged,
zengjen nevednek dicséretet.«

5Jöjjetek és lássátok az Úr tetteit,
félelmetes, amit végbevitt az emberek fiai közt.

6Szárazfölddé változtatta a tengert,
gyalog keltek át a folyóvízen;
Örvendeztünk akkor benne.

7Uralkodik hatalmával örökre,
szemmel tartja a nemzeteket,
hogy fel ne fuvalkodjanak magukban a lázongók.

8Áldjátok Istenünket, ti nemzetek,
hallassátok dicséretének szavát;

9Ő adott életet lelkünknek,
és nem hagyta meginogni lábunkat.

10Mert próbára tettél minket, Isten,
megvizsgáltál minket tűzzel, mint ahogy az ezüstöt vizsgálják.

11Tőrbe is vezettél,
nyomorúságot tettél hátunkra.

12Engedted, hogy emberek gázoljanak a fejünkön,
tűzön és vízen mentünk keresztül,
de te kivezettél minket az enyhülésre.

13Égő áldozatokkal jövök házadba;
Megadom neked, amiket fogadtam,

14amit megígért ajkam,
amit szám fogadott nyomorúságomban.

15Kövér égőáldozatokat mutatok be neked;
Jóillatú áldozatul kosokat
mutatok be neked, bikákat és kecskebakokat.

16Ti mind, akik félitek Istent,
jöjjetek, halljátok, elbeszélem,
milyen nagy dolgokat cselekedett velem!

17Számmal hozzá kiáltoztam,
nyelvemmel őt magasztaltam.

18Ha gonoszság lett volna szívemben,
az Úr nem hallgatott volna meg.

19Ám Isten meghallgatott engem,
figyelembe vette hangos könyörgésemet.

20Áldott az Isten, aki nem vetette el imámat,
s nem vonta meg irgalmasságát tőlem.