Imaút: 61. Zsoltár

Isten jelenlétében élni a leghőbb vágya azoknak, akik az övéi. Egyre jobban, egyre inkább érezni, tudni, látni az Ő közelségét, a legnagyobb dolog a világon. Erre kérünk, ma Istenünk, hogy vonj minket magadhoz egyre közelebb, hogy megismerjünk és dicsőítsünk Téged azért, aki Te vagy, és amilyen vagy. Taníts minket, közel kerülni Hozzád.

61. Zsoltár

1A karvezetőnek. Hárfára. Dávidtól.

2Hallgass, Isten, esdeklésemre,
figyelj könyörgésemre.

3A föld széléről kiáltok hozzád szorongó szívvel.
Vezess engem a megközelíthetetlen kősziklára!

4Mert te vagy az én reménységem,
erős tornyom az ellenséggel szemben.

5Bár lakhatnék mindörökké hajlékodban,
hogy oltalmat lelhetnék szárnyad árnyékában!

6Mert Istenem, te meghallgatod imádságomat,
s azoknak, akik nevedet félik, örökséget adsz.

7Adj a király napjaihoz napokat,
esztendeit nemzedékről nemzedékre nyújtsd.

8Maradjon meg örökké Isten színe előtt,
irgalmad és hűséged őrizzék meg őt!

9Így majd zsoltárt zengek nevednek mindörökké,
hogy napról napra teljesítsem fogadalmaimat.