Imaút: 6. Zsoltár

A SZENTLÉLEK KÖZÖSSÉG IMAÚTJA

Találkozzunk a Zsoltárok útján egymással és az Élet Urával!

6. Zsoltár

1A karvezetőnek. Hárfára. Dávid zsoltára.

2Uram, ne feddj meg bosszúságodban,
és ne fenyíts meg engem haragodban.

3Könyörülj rajtam, Uram, mert erőtlen vagyok,
gyógyíts meg, Uram, mert csontjaim remegnek.

4Lelkem teljesen összezavarodott,
Uram, meddig késlekedsz még?

5Fordulj felém, Uram és ments meg engem,
szabadíts meg irgalmadban engem!

6Hisz a halál honában senki sem emlékezik meg rólad,
s az alvilágban ki dicsér téged?

7Kimerültem a sóhajtozásban,
éjjelenként megfürösztöm ágyamat,
könnyeimmel öntözöm nyugvóhelyemet.

8Szememet a bánat homályossá tette,
aggá lettem sok ellenségem miatt.

9El tőlem mind, ti gonosztevők,
mert az Úr meghallgatta sírásom szavát!

10Az Úr meghallgatta könyörgésemet,
az Úr figyelembe vette imádságomat.

11Valljon szégyent és zavarodjon össze
minden ellenségem,
távozzon mind és valljon szégyent.

 

https://szentiras.hu/KNB/Zsolt  

– Miben érezzük, gondoljuk azt, hogy késlekedik az Úr?

– Mi az, amit már oly régóta kérünk Tőle, amiért már oly régen imádkozunk, és nincs válasz, nincs megoldás?

IMA

Ma átadom Neked Uram újra az én nagy bajomat, gondomat. Bízom a kegyelmedben, bölcsességedben, szabadításodban. Én már elfáradtam. Megvallom hittel, hogy Te irgalmas vagy és könyörülő Isten. Bízom Benned! Ámen.