Imaút: 53. Zsoltár

IMA

Kérlek, Uram, áldd meg Izraelt, áldd meg népedet.

Fordítsd feléd a szívüket, hogy Téged keressenek,

Téged imádjanak, Benned bízzanak.

Térjenek vissza a Te utadra, hívjanak segítségül újra.

53. Zsoltár

1A karvezetőnek. A »Mahálát« szerint. Maszkíl Dávidtól.
Így szól szívében az esztelen: »Nincs Isten.«

2Romlottak lettek és utálatosságokat művelnek,
nincs, aki jót cselekedne.

3Lenéz Isten a mennyből az emberek fiaira,
hogy lássa: van-e még okos, aki Istenre gondol?

4Elfordultak mindannyian,
megromlottak valamennyien;
Nincs, aki jót cselekedne,
nincs egyetlen egy sem!

5Nemde mind értelmetlenek, akik gonoszat tesznek,
s fölfalják népemet, mint a kenyeret?
Nem hívják segítségül Istent,

6és ott remegnek és félnek, ahol félni nem kell.
Mert Isten szétszórta azoknak a csontjait,
akik téged szorongattak,
szégyenbe jutottak, mert Isten elvetette őket.

7Bárcsak eljönne Izrael segítsége Sionból!
Ha majd Isten jóra fordítja népe sorsát,
ujjong majd Jákob és örvendezik majd Izrael.