Imaút: 52. Zsoltár

Amikor nagy nehézségekben vagyunk, elpanaszoljuk Istennek, embereknek a gondjainkat, de úgyis tudjuk, hogy egyedül Istenben bízhatunk. Az Ő irgalmában reménykedhetünk mindig.

Amikor rosszak a körülmények, fontos, hogy szellemi igazságokat jelentsünk ki magunkról. Mint pl. termékeny olajfa vagyok Isten házában. Ez egy erősítő kép, amibe kapaszkodni lehet. Mi jellemző az olajfára? Az emberiség egyik legősibb haszonnövénye, termése és olaja ínséges időkre is hosszan tárolható; száraz, sovány talajon is bőségesen terem. A fa legfőbb értékét az olívaolaj adja, aminek számtalan felhasználási módja létezik. A finom, értékes olaj kicsepegett a zúzókövek között.

Ezzel kenték fel a papokat és a királyokat, a templomban a szent mécsesbe is ezt az olajat használták. Továbbá főzéshez, kenetekhez, kozmetikumokhoz, gyógyírként egyaránt hasznára van az emberiségnek. Hát ilyenek lehetünk mi, ha Istennel járunk.  

52. Zsoltár

A karvezetőnek. Maszkíl Dávidtól,
2amikor az edomi Dóeg elment Saulhoz és hírül adta neki:
»Dávid Ahimelek házába ment be.«

3Mit kérkedsz a gonoszsággal,
aki hatalmas vagy az igazságtalanságban?

4Álnokságot tervelsz egész nap,
nyelved, mint az éles borotva, és gonoszságot művelsz.

5Jobban szereted a rosszat, mint a jót,
hazugságot szívesebben szólsz, mint igazat.

6Szeretsz minden ártó beszédet,
te álnok nyelv!

7El is pusztít érte Isten végleg,
hajlékodból kiköltöztet téged és kigyomlál,
kitépi gyökeredet az élők földjéből.

8Félve látják majd ezt az igazak,
nevetnek rajta és ezt mondják:

9»Így jár az az ember, aki nem Istent
választotta segítőjének,
hanem gazdagsága sokaságában bízott,
és felfuvalkodott hiúságában.«

10Én azonban olyan vagyok, mint a termékeny olajfa
Isten házában,
bízom Isten irgalmában,
mindörökkön örökké.

11Áldalak téged mindörökké,
hogy így cselekszel;
remélek nevedben, mert jó vagy
Szentjeid színe előtt.