Imaút: 45. Zsoltár

A legnagyobb dolog, hogy bemehetünk a királyhoz. Ez nem mindenkinek adatik meg.

Csak annak, aki előkészíti magát erre a találkozásra, szépen fel van ékesítve, méltó ruha van rajta.

Ezt a ruhát mi Jézus által megkaptuk, rajtunk áll, hogy mennyire lesz díszes.

A szentek igazságos cselekedetei jelentik a fehér ruhát (Jel 19,8). Tehát ezek nem a mi cselekedeteink, hanem azok, amelyeket maga Jézus készít elő, amiben Ő cselekszik bennünk, általunk.

Az aranyat is Jézustól kapjuk: Végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy (Jel 3,18).

Ezt a laodíceai gyülekezetnek mondja Jézus. A jó cselekedetek tesznek minket gazdaggá.

A tűz a megpróbáltatásokat jelenti, ahogy az arany is a tűzben formálódik ki értékes tárggyá, így van velünk is. A tűz minden salakot kiéget belőlünk, mindent, ami nem méltó Krisztus menyasszonyához, Isten gyermekéhez. Jó szándékkal adja Isten a próbákat, amik persze nem esnek jól nekünk, mert nem szeretünk szenvedni. Az pedig elkerülhetetlen. Még maga az Isten Fia, Jézus is a szenvedések által tanulta meg az engedelmességet az Atyának (Zsidó 5,8). A közös cél, hogy a király menyegzőjére gyönyörűen fel legyen ékesítve a menyasszony, ne legyen rajta folt vagy ránc, hanem szent és feddhetetlen legyen (Ef 5,27).

45. Zsoltár

1A karvezetőnek. A »Liliomok« szerint. Kóré fiaitól.
Maszkíl. Szerelmes ének.

2Szívem ünnepi szózattól árad,
a királynak zengem dalomat.
Nyelvem, mint a gyorsíró vesszeje.

3Ékesebb vagy az emberek fiainál,
kedvesség ömlik el ajkadon,
azért áldott meg téged örökre az Isten.

4Kösd fel derekadra kardodat, te hős,
dicsőségedet és ékességedet.

5Kelj útra ékességedben és haladj diadallal
a hűségért, a szelídségért és az igazságért.
Csodákra tanítson jobb kezed:

6hegyes nyilaid népeket terítenek le eléd
a király ellenségeinek szívébe hatolnak.

7Királyi trónod, Isten, örökké áll,
kormánypálcád az igazság pálcája.

8Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot,
azért kent fel téged Isten, a te Istened,
az öröm olajával, társaid felett.

9Mirha, áloé és kasszia árad ruháidból,
elefántcsont-palotákból hárfa gyönyörködtet.

10Királyleányok vannak díszes udvarodban;
jobbodon a királyné áll, Ofír aranyától ékesen.

11Halljad, leányom, figyelj, hajtsd ide füledet,
feledd el népedet és atyád házát.

12Íme, a király kívánja szépségedet.
Hiszen ő a te urad, hódolj előtte.

13Ajándékkal esdik majd tekintetedet Tírusz leányai,
s valamennyien a nép gazdagjai.

14Belül csupa szépség a király leánya,
kívül arannyal átszőtt ruha takarja.

15Hímzett öltözetben vezetik a királyhoz,
szűz társnői követik, hozzád vezetik őket.

16Örvendezve, ujjongással bevezetik őket,
bevonulnak a király házába.

17Atyáid helyébe fiaid születnek,
az egész világ fejedelmeivé teszed őket.

18Megemlékezem nevedről mindenkor, nemzedékről-nemzedékre,
s dicsérni fognak érte a népek mindenkor és örökkön-örökké.