Imaút: 29. Zsoltár

29. Zsoltár

1Zsoltár Dávidtól.
Adjatok az Úrnak, Istennek fiai,
adjatok az Úrnak dicsőséget és tiszteletet,

2adjatok dicsőséget az Úr nevének,
imádjátok az Urat szent ragyogásban!

3Az Úr hangja zeng a vizek fölött;
A fölséges Isten mennydörög,
ott van az Úr a nagy vizek fölött.

4Az Úr szava erősen zeng,
az Úr szava fenséges.

5Az Úr szava cédrusokat tördel,
a Libanon cédrusait összetöri az Úr.

6Szökell szavára mint a borjú,
a Libanon s a Szirjon, mint a fiatal bölény.

7Az Úr hangja tüzes lángokat szór,

8az Úr hangja megrendíti a pusztát,
megremegteti az Úr Kádes pusztáját.

9Az Úr hangja a szarvasünőket vajúdásba hozza,
a sűrűséget megritkítja,
s templomában mindenki így szól: Ó, mily dicső!

10Az Úr a vízár fölött trónol,
és az Úr trónol, mint király örökké.

11Az Úr hatalmat ad népének,
és békességgel áldja meg népét az Úr.

https://szentiras.hu/KNB/Zsolt29

– Ismerem-e az Úr hangját?

– Mit mond nekem személyesen az Úr?