Imaút: 26. Zsoltár

26. Zsoltár

1Dávidtól.
Szolgáltass, Uram, igazságot nekem,
mert ártatlanságban járok,
s az Úrba vetett bizalmam nem inog meg.

2Tégy próbára, Uram, és vizsgálj meg engem,
próbáld meg tűzzel vesémet és szívemet!

3Mert szemem előtt van irgalmasságod,
s a te igazságodban járok.

4Nem ültem együtt a hivalkodókkal,
és nem jártam az alattomosokkal.

5Gyűlölöm a gonoszok társaságát,
nem ülök le az istentelenekkel.

6Ártatlanságban mosom kezemet,
és körülveszem oltárodat, Uram,

7hogy halljam a dicséret szavát,
és hirdessem minden csodatettedet.

8Uram, szeretem házad rejtekét,
és dicsőséged lakóhelyét.

9Istenem, ne pusztítsd el a gonoszokkal együtt lelkemet,
s éltemet a vér embereivel,

10akiknek kezéhez gonoszság tapad,
és jobbjuk telve van megvesztegetéssel.

11Én azonban ártatlanságomban járok,
ments meg engem, irgalmazz nekem!

12Lábam egyenes úton áll,
a gyülekezetekben áldom az Urat.

https://szentiras.hu/KNB/Zsolt26

– Ha megvizsgálom az életemet, miben látom Isten irgalmát és igazságosságát?

– Egyenes úton van-e a lábam?