Imaút: 23. Zsoltár

A SZENTLÉLEK KÖZÖSSÉG IMAÚTJA

Találkozzunk a Zsoltárok útján egymással és az Élet Urával!

23. Zsoltár

1Dávid zsoltára.
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm,

2zöldellő legelőkön adott nekem helyet,
csöndes vizekhez vezetett engem.

3Felüdítette lelkemet,
és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

4Járjak bár a halál árnyékában,
nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy.
Vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

5Asztalt terítettél számomra
azok előtt, akik szorongatnak engem;
olajjal kented meg fejemet,
és kelyhem csordultig töltötted.

6Mert jóságod és irgalmasságod
kísér engem életem minden napján,
hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig.

https://szentiras.hu/KNB/Zsolt23

– Miért vagyok hálás Istennek, mi mindent kaptam Tőle?

– Hova terelgetett engem?

– Mikor nyújtott vigaszt?

– Mikor volt jó hozzám?

– Mikor volt irgalmas hozzám?