Imaút: 2. Zsoltár

2. Zsoltár

1Miért dühöngenek a nemzetek,
terveznek hiúságokat a népek?

2Fölkelnek a föld királyai,
egybegyűlnek mind a fejedelmek
az Úr ellen, s az ő Fölkentje ellen:

3»Szakítsuk széjjel láncukat,
igájukat rázzuk le magunkról!«

4A mennyekben lakó kineveti őket,
az Úr kigúnyolja őket.

5Haragjában így szól majd hozzájuk,
bosszúságában szétzavarja őket:

6»Fölkentem királyomat a Sionon,
az én szent hegyemen!«

7Hirdetem az Úr rendeletét.
Mert így szólt hozzám az Úr: »Fiam vagy te,
a mai napon nemzettelek téged.

8Kérd tőlem, és odaadom neked
a nemzeteket örökségedül,
s osztályrészedül a föld határait.

9Kormányozd őket vasvesszővel,
cserépedényként törd össze őket.«

10Nos hát, királyok, okuljatok,
tanuljatok, ti földi bírák!

11Szolgáljátok az Urat félelemmel,
ujjongjatok előtte remegve.

12Tanuljatok fegyelmet,
hogy fel ne gerjedjen az Úr haragja,
s az igaz útról el ne vesszetek,
amikor haragja hirtelen fellobban.
Boldogok mindazok, akik benne bíznak!

https://szentiras.hu/KNB/Zsolt  

– Urunk, Jézus Krisztus,   Te vagy a Királyok Királya, Uraknak Ura. 

-Hisszük és megvalljuk, hogy Tiéd minden hatalom a mennyben és a földön.

-Jézus uralma el fog jönni, boldogok, akik eszerint élnek.

IMA

 

Senki nincs a földön, aki olyan király lenne,

mint Te, Urunk.  Kérünk Téged az országok 

vezetőiért, hogy akik a Te akaratodból ülnek

a trónokon, a Te utadat kövessék, Neked tetsző

törvényeket hozzanak. Ámen.