Imaút: 19. Zsoltár

A SZENTLÉLEK KÖZÖSSÉG IMAÚTJA

Találkozzunk a Zsoltárok útján egymással és az Élet Urával!

19. Zsoltár

1A karvezetőnek. Dávid zsoltára.

2Isten dicsőségét beszélik az egek,
és keze művét hirdeti az égbolt.

3Ezt harsogja az egyik nap a másiknak,
erre tanítja az egyik éj a másikat.

4Nem sustorgással, nem dadogással,
hogy ne lehetne érteni őket:

5az egész földre elhat szózatuk,
s a földkerekség határaira szavuk.

6Bennük ütötte fel a napnak sátrát,
s az, mint a vőlegény, kilép nászházából,
mint a hős, ujjongva indul neki útjának.

7Az ég egyik szélén kel föl,
és útja annak másik széléig jut el,
és nincs, aki melege elől elrejthetné magát.

8Szeplőtelen az Úr törvénye,
felüdíti a lelket,
az Úr rendelete megbízható,
bölcsességet ad a kisdedeknek.

9Egyenesek az Úr végzései,
vidámmá teszik a szívet,
világos az Úr parancsa,
felvilágosítja a szemet.

10Az Úr félelme tiszta,
örökkön-örökké megmarad,
igazak az Úr ítéletei,
egytől-egyig igazságosak.

11Kívánatosabbak az aranynál,
és megannyi drágakőnél,
édesebbek a méznél,
meg a csepegő lépes méznél.

12Szolgád meg is tartja őket,
megtartásuk jutalma bőséges.

13Ki veszi észre a vétkeket?
Tisztíts meg titkos bűneimtől,

14és a kevélységtől mentsd meg szolgádat,
ne uralkodjék rajtam.
Akkor szeplőtelen leszek,
s a nagy vétektől tiszta maradok.

15Hadd legyen kedves előtted szám beszéde,
és szívem elmélkedése
mindenkor.
Uram, én segítőm, én üdvözítőm!

https://szentiras.hu/KNB/Zsolt19

IMA

Engedd meglátnunk az életünkben Istenünk, hogy a Te rendeleteid megbízhatóak,igazságosak és felüdítik a lelket.

Segíts, kérünk, hogy észrevegyük életünkben azt, ami nem kedves előtted, hogy tudjunk változtatni rajta. Ámen.