Imaút: 14. Zsoltár

A SZENTLÉLEK KÖZÖSSÉG IMAÚTJA

Találkozzunk a Zsoltárok útján egymással és az Élet Urával!

14. Zsoltár

1A karvezetőnek. Dávid zsoltára.
Így szól szívében az esztelen: »Nincs Isten!«
Romlottak és utálatosak lettek törekvéseikben,
nincs, aki jót cselekedne.

2Lenéz az Úr a mennyből az emberek fiaira,
hogy lássa: van-e okos, aki Istennel gondol?

3Elfordultak mindannyian, megromlottak valamennyien,
nincs, aki jót cselekedne, nincs egyetlen egy sem.

4Nemde mind értelmetlenek, akik gonoszat tesznek,
s fölfalják népemet, mint egy falat kenyeret.
Hol nem hívják segítségül az Urat,

5ott megremegnek a félelemtől,
mert az Úr az igaz nemzedékkel van.

6Megzavarjátok a szűkölködő szándékait,
ámde az Úr az ő reménysége.

7Bárcsak eljönne Izrael segítsége Sionból!                                                           
Ha majd az Úr jóra fordítja népe sorsát,
ujjong majd Jákob, és örvendezik majd Izrael.

https://szentiras.hu/KNB/Zsolt14

IMA

Kérlek, Uram, segíts, hogy jót cselekedjünk!

Nyisd meg a szívünket és a szemünket a jóra!

Segítsd meg, kérlek, Izraelt, fordítsd jóra néped sorsát.

Aki ma szomorkodik, örvendezzen Tebenned. Ámen.