Imaút: 11. Zsoltár

A SZENTLÉLEK KÖZÖSSÉG IMAÚTJA

Találkozzunk a Zsoltárok útján egymással és az Élet Urával!

11. Zsoltár

1A karvezetőnek. Dávid zsoltára.
Az Úrban bízom én. Hogyan mondhatjátok nekem:
»Menekülj a hegyekbe, mint a veréb!

2Mert íme a bűnösök kifeszítették az íjat,
a húrra illesztették nyilaikat,
hogy lenyilazzák a sötétben az egyenes szívűeket.

3Ha semmibe sem veszik végzéseidet,
mit tehet akkor az igaz?«

4Szent templomában van az Úr,
áll az egekben az Úr trónusa.
A szegényre tekint a szeme,
az emberek fiait vizsgálja pillantása.

5Megvizsgálja az Úr az igazat s az istentelent;
Saját lelkét gyűlöli, aki szereti a gonoszságot.

6Parazsat és kénkövet hullat a bűnösökre,
és szélvihar lesz kelyhük osztályrésze.

7Mert igaz az Úr s az igazságot kedveli,
az igazak láthatják majd arcát.

IMA

Uram, Benned akarok bízni, és nem elmenekülni a

nehézségek elől. Kérlek, semmisítsd meg az igazak

ellen kilőtt nyilakat. Ne találjanak célba az egyenes szívű

embereknél. Ámen.