Menü Bezárás

Szimbólumok a Bibliában

Szimbólumok nyelve

 

 • ország/föld= Izrael (Mt 13,44; Jel 13,11)
 • tenger = pogányok (Mt 13,44; Jel 13,1)
 • Egyiptom = világ
 • Kánaán = menny

Bibliai számok

 

A Bibliában a számoknak jelentése van. A jelentésük felismerhető, ha összehasonlítjuk az ismételt használatukat a különféle szövegkörnyezetben.

 • 1-ES SZÁM: Kizárólagosságot és felsőbbséget sugall.
  • Isten egyetlensége a héber hitvallásban: Sömá („Halld”). (5Móz 6,4); és az eljövendő országról szóló jövendölésben (Zak 14,9)
 • 2-ES SZÁM: A bizonyságtétel megerősítésére utal. (5Móz 19,15)
 • 3-MAS SZÁM: Az isteni tökéletességet vagy teljességet jelenti, mint az Istenségben lévő három személy (Mt 28,19)
 • 4-ES SZÁM: Az egyetemesség száma.
  • 4 evangélium van,
  • 4 sarka (égtája) van a földnek,
  • 4 szél van (Jer 49,36, Jel 20,8)
  • 4 fenevad jelképezi a pogány világbirodalmakat (Dán 7,3)
 • 5-ÖS SZÁM: Emberi gyengeség és függőség száma.
  • tanítványok 5 árpacipója 5000 ember ellátására (Jn 6,9)
  • 5 bölcs. 5 bolond szűz (Mt 25,2)
  • 6-OS SZÁM: Eggyel kevesebb, mint a 7, ami a teljesség száma
   • Góliát 6 könyök és 1 arasz magas volt
   • zsidók 6 kővedre a tisztálkodáshoz (Jn 2,6)
   • 666 a fenevad száma a Jelenésekben
   • az ember száma, aki vétkezett és híjával van az Isten dicsőségének (tökéletességének)
  • 7-ES SZÁM: A tökéletesség és teljesség száma
   • 6 napig tartott a világ teremtése, a 7. napon pihent meg Isten
   • a bűnért való áldozatkor 7-szer kellett vért hinteni az Úr előtt (3Móz 4,6.17)
   • 7 példázat a mennyek országáról (Mt 13)
   • 7 gyülekezet (Jel 2-3)
  • 8-AS SZÁM: Új kezdetre vonatkozik.
   • a világ 8 ember által népesedett be az özönvíz után
   • a zsidó fiúgyermeket a 8. napon kellett körülmetélni
   • Krisztus 8 nap múlva ment fel a hegyre, ahol elváltozott (Lk 9,28)
   • a görög nyelvben Jézus (Iesous)nevének számértéke összeadva pontosan 888.
  • 10-ES SZÁM: Az emberi felelősség száma.
   • 10 parancsolat van
   • 10 ujjunk van, 10 lábujjunk, amellyel cselekszünk és járunk.
   • Isten 10 csapást küldött Egyiptomra (2Móz 7,12)
   • a példázatban a gazda 10 szolgára bízott pénzt (Lk 19,13)
  • 12-ES SZÁM: A kormányzás, az igazgatás és a szuverenitás száma.
   • Izrael 12 törzse
   • Bárány 12 apostola
   • Új Jeruzsálemnek 12 alapja van, 12 kapuval, amit 12 angyal vigyáz
   • 40-ES SZÁM: Az emberi felelősség száma (10) sokszorozódik meg az egyetemesség számával (4), ami tökéletes próbáját adja az emberinek (40).
    • 40 napig és 40 éjen át esett az eső az özönvíz idején.
    • Mózes 3 40 éves próbaidőszakon ment keresztül életében: Egyiptomban, a sivatagban és a pusztában.
    • az izraeliták 40 éves próbaidőszakon mentek át a pusztában
    • Saul és Dávid egyaránt 40 évig uralkodott, mialatt mindketten megpróbáltattak
    • Ninivének 40 nap adatott, hogy megtérjen
    • Urunk megkísértése a pusztában 40 napon és 40 éjszakán át tartott.

 

Bibliai színek

 • bíbor: királyság (Júd 8,26)
 • skarlát: bűn (Ézs 1,18)
 • fehér: tisztaság, igazság (Jel 6,11; 19,18)
 • kék, zafír: menny 2Móz 24,10)

Bibliai nevek

A bibliai nevek illenek a viselőikhez, valóságos emberek igazi nevei. Egy szuverén Isten gondoskodott arról, hogy a fontosabb emberek az Igéjében jelentéssel bíró neveket kapjanak – amelyek gyakran kulcsot adnak a személyiségükhöz és a jellemükhöz.

 

Néhány fontos név az Ószövetségből

 • Ádám: vörös, föld
 • Éva: életadó
 • Káin: szerzemény
 • Ábel: füves legelő
 • Ábrám: főatya
 • Ábrahám: sokaság atyja
 • Sára: hercegnő
 • Izsák: nevet
 • Jákob: csaló, más helyébe lépő
 • Júda: dicséret
 • Mihály: Kicsoda olyan, mint Isten?
 • Ésaiás: Jahve megment

Néhány fontos név az Újszövetségből

 • Jézus: az Úr megment
 • Mária: keserű
 • József: növesztő
 • Péter: kő
 • Fülöp: lovakat szerető
 • István: (babér)koszorú (az a korona, amit az atléta kap)
 • Pál: kicsi

 

(Forrás: William MacDonald & Arthur Farstad: Találj örömöt a Bibliádban!, Evangéliumi Kiadó, 2016)