Imaút: 99. Zsoltár

99. Zsoltár

1Dávid zsoltára.
Király az Úr!
Reszkessenek a népek;
A kerubok fölött trónol,
rettegjen a föld!

2Nagy az Úr a Sionon,
fölséges minden nép felett.

3Magasztalják nagy és félelmetes nevedet,
mert szentséges.

4A nagy király az igazságot szereti:
te rendeltél egyenességet,
te szereztél Jákobban törvényt és igazságot.

5Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket,
boruljatok le lábának zsámolya előtt,
mert szentséges ő!

6Papjai közt volt Mózes és Áron,
és Sámuel azok között, akik segítségül hívták a nevét.
Segítségül hívták az Urat, és meghallgatta őket,

7a felhőoszlopból szólt hozzájuk.
Ők megtartották rendeleteit,
s a törvényt, amelyet adott nekik.

8Urunk, Istenünk, te meghallgattad őket;
Kegyes voltál hozzájuk, Isten,
bár megbüntetted minden vétküket.

9Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket,
boruljatok le szent hegyén,
mert szent az Úr, a mi Istenünk!