Imaút: 98. Zsoltár

1Zsoltár.
Énekeljetek az Úrnak új éneket,
mert csodálatos dolgokat cselekedett.
Győzelmet szerzett jobbja,
az ő szentséges karja.

2Megismertette szabadítását az Úr,
megmutatta igazságosságát a nemzetek előtt.

3Megemlékezett irgalmáról,
Izrael házához való hűségéről.
A föld minden határa látta
Istenünk szabadítását.

4Ujjongjatok Istennek, minden földek,
énekeljetek, örvendjetek, zengjetek!

5Zengjetek az Úrnak lanttal,
lanttal és a zsoltár szavával;

6Trombitával és kürtszóval,
ujjongjatok az Úr, a király előtt!

7Zúgjon a tenger s ami betölti azt,
a földkerekség és lakói.

8Tapsoljanak a folyóvizek,
és a hegyek is mind ujjongjanak

9az Úr előtt, mert eljön
megítélni a földet.
Igazságban ítéli meg a földkerekséget,
és méltányosan a népeket.