Menü Bezárás

Imaút: 95. Zsoltár

95. Zsoltár

1Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,
ujjongjunk szabadító Istenünknek.

2Járuljunk eléje magasztalással,
vigadjunk előtte zsoltárokkal.

3Mert nagy Isten az Úr,
hatalmas király ő minden istenen.

4Kezében vannak a föld mélységei,
s övé a hegyek csúcsa.

5Övé a tenger, ő alkotta meg,
s az ő keze formálta a szárazföldet.

6Jöjjetek, imádjuk, hajoljunk meg,
boruljunk térdre az Úr, a mi alkotónk előtt!

7Mert ő az Úr, a mi Istenünk,
mi pedig az ő legelőjének népe,
s kezének juhai vagyunk.

8Ma, ha szavát meghalljátok:
»Ne keményítsétek meg szíveteket,

9Mint Meribánál s Massza napján a pusztában,
hol atyáitok megkísértettek engem:
próbára tettek, bár látták műveimet.

10Negyven esztendeig undorodtam e nemzedéktől,
s azt mondtam: Tévelygő szívű nép ez.

11Nem ismerték útjaimat,
ezért haragomban megesküdtem:
Nem mennek be nyugalmamba!«