Menü Bezárás

Bevezetés a misztikába

Február 9-én „Bevezetés a misztikába” címmel 8 hetes lelkigyakorlat indul Dombóváron, melyen  Katona István atya azonos című könyvét dolgozzuk fel.

A találkozókra február 9-től március 30-ig,  csütörtökönként 18 és 20 óra között kerül sor a kertvárosi Szent Imre Közösségi Házban. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Tel.: 06 20 775 827

A könyv tartalma: 

 1. szeminárium: ISTEN EGY CSODÁLATOS ÉLETRE HÍVOTT! – A misztika fogalma
 2. szeminárium: HAZATÉRÉS AZ ATYÁHOZ – A szív megtisztulása
 3. szeminárium: ARRA SZÜLETTÉL, HOGY VILÁGOSSÁGBAN ÉLJ! – A Lélek elvezet az Úr jelenlétébe
 4. szeminárium: HA AKAROD, ÁTFORMÁLHATOD A VILÁGOT! – Az imádság ereje
 5. szeminárium: ELJEGYZÉSED LAKOMÁJA – A szentmise szerepe a keresztény ember életében
 6. szeminárium: SZERETNÉL JÓ TESTVÉREK KÖZÖTT ÉLNI? – Az Egyház misztériuma
 7. szeminárium: A PUSZTÁBAN LÁNGOLÓ TŰZ – Isten Igéjének hatalma
 8. szeminárium: A LEGNAGYOBB KINCS BENNED VAN! – Jézus főparancsa a szeretet
 9. függelék: TANÍTÁSI VÁZLATOK a szeminárium vezetőinek
 10. függelék: IMÁDSÁGOK
 11. függelék: LELKIISMERET-VIZSGÁLAT

Előszó

Lehet, hogy nem vagy igazán vallásos, vagy talán jársz templomba, de nem jár át a hit öröme. Esetleg megtapasztaltad már Istent, de utána “hullámvölgybe” kerültél, üresnek érzed magad és szomorúnak. Ezért szeretnék valami nagyon szépet írni neked! Mert a keresztény élet nagyon szép! Jézus kincshez, ragyogó igazgyöngyhöz hasonlította, amit az ember ha meglát, elámul a csodálkozástól, és utána – ezt figyeld! – “eladja mindenét, amije csak van, és megveszi azt” (vö. Mt 13,44-46). Az igazgyöngyről szóló hasonlat egy kép, ami rád is vonatkozik. Ahhoz, hogy elinduljon benned a változás, fel kell fedezned a jézusi élet szépségét. Annyira, hogy a szíved szinte elragadtatott legyen tőle. Mert csak így leszel képes “eladni” azt, ami visszatart.

Kérdezed, hogy mi tart vissza? Röviden így válaszolhatnék: az önzésed. Mert az önzés mindent magának akar – kizárva a másikat az élet öröméből, mindent birtokolni, élvezni akar, nem törődve a másik ember szükségleteivel. Az önzés az, amely ragaszkodik a hatalomhoz, sikerekhez, kényelmes-lusta élethez, szeszélyes hangulatokhoz és így teljesen képtelenné válik az igaz életre. Ezt kell tehát “eladni”, vagy másképpen szólva erről kell lemondani, és tiéd lehet az “igazgyöngy”.

Szeretnék neked örömöt szerezni! Mert az öröm forrást jelent. Ebből fakad minden változás, növekedés, lendület és bátorság. Ha az emberi szív nem kapja meg kellő időben a neki szükséges tiszta örömöt, akkor szomjúságában hamis örömöket keres. A belső örömhiányt szeretné kitölteni étellel, itallal, szexszel, pénzzel, erőszakkal, hatalommal, dolgok birtoklásával – de ezek képtelenek igazi örömöt adni. Mert az öröm titka Isten szívében van. Az Evangélium tele van örvendező emberekkel, akiknek meggyógyult a testi, lelki életük. A feltámadt Jézussal való találkozás is hallatlan örömöt adott azoknak, akik találkoztak Vele. Ezek nem régmúlt események, hanem ma is valóságok – “Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökre” (Zsid 13,8) -, Jézus ma is gyógyít, leveszi vállaidról a terhet, megvigasztal, megbocsát, találkozni akar veled. Ez mind csupa öröm, ami a szívet fölemeli és megerősíti. Akarod-e ezt igazán? Hiszel-e benne, hogy előtted is nyitva áll az erre vezető út?

Szeretnék segíteni, hogy átéld ezt a felszabadító gyógyulást. Ne mondd, hogy nincs szükséged gyógyulásra! Én arra a betegségre gondolok, amit a bűn hozott létre benned. Az első bűn előtt az ember teljes harmóniában élt Istennel, önmagával és a körülötte lévő világgal. A bűn által megbomlott ez a harmónia és zűrzavar lett helyette. Ettől kezdve az ember úgy tapasztalja meg a világot, mintha támadná őt. Ettől a támadástól félelem, szorongás lesz benne. Az első bűn után az ember félni kezdett Istentől, mert azt gondolta, hogy Ő is veszélyt jelent a számára, ezért elrejtőzött előle. Káin már önmagától is félni kezdett, mert ismeretlen indulatok támadtak benne. Azóta a félelem, lázadás, szorongás, gyilkos indulat, irigység, harag egyre növekedett. Az ember természete sérült lett, beteggé vált. Mindezek elviselhetetlen terhet jelentenek az ember számára, amitől szabadulni szeretne. Jézus elhozta a szabadulást. Ő valóságos Isten és valóságos ember. Emberségében Ő is átélte mindazt, amit te átélsz: félelmet, éhezést, fájdalmat, szeretetlen támadásokat, szomorúságot. Együttérez veled és Neki van hatalma megszabadítani téged. Azért jött, hogy meggyógyítson (Lk 4,18). Erre utalt búcsúbeszédében is: “az én békémet adom nektek. Én nem úgy adom nektek, amint a világ adja” (Jn 14,27). Mert a világ békéje nem más, mint két háború közötti fegyverszünet. A Krisztus által hozott béke a megváltás gyümölcse. Mert ha engeded, hogy meggyógyítson minden olyan betegségtől, amit a bűn okozott benned, akkor eljutsz ahhoz a békéhez, ami elpusztíthatatlan. Mert Isten szívéből való!

Az első keresztények élték a misztikát. Jézus mennybemenetele után továbbra is bizonyosak voltak abban, hogy Ő köztük van: nevében gyógyítottak (ApCsel 3,6), tanácsát kérték (ApCsel 1,24), imájukra választ kaptak (ApCsel 4,31).

Ez az Úrral való szoros kapcsolat néhány évszázad múlva elhalványult. A pogány világ megtérítésének emberi eszközei (“akié a föld, azé a vallás”), a hatalommal való szövetkezés, a birtoklásvágy lélekrombolása lassan aláásták a misztika alapjait. Így a misztika visszavonult a kolostorok csendjébe. Ami egyszer általános volt, most rendkívüli lett, amire vigyázni kellett, nehogy megtudják az inkvizíció emberei (vö. Szent Johanna).

A kereszténység elvilágiasodott, egy vallás lett a sok más vallás között és nem élet Istenben. Eljött a XX. század és egy nagy teológus (Karl Rahner), látva a keresztények elvilágiasodását, azt mondta, ha a keresztény ember nem lesz misztikus, elveszíti keresztény mivoltát… nem lesz többé keresztény.

Ez a mondat engem nagyon megdöbbentett. Hát ennyire súlyos a helyzet? Igen. Ennyire súlyos!

Ez a hit-mélyítő szeminárium föl akar ébreszteni! Meg akarsz-e maradni a világias kereszténység felszínességében, vagy döntesz a misztika mellett… a Jézussal való személyes kapcsolat mellett… Isten egész szívvel való szeretete mellett? Ez a döntés az egyház megújulása szempontjából is fontos. Mert az egyház nem a külső szabályok által újul meg, hanem a te szívedben. Ha döntesz az Úr szeretete mellett, akkor Ő “hatalmas dolgot” (Lk 1,49) fog véghez vinni benned és rajtad keresztül másban is. Rajtad múlik, hogy ez mennyire fog megvalósulni!

Ha közösségben végzed ezt a lelkigyakorlatot, a tanítás meghallgatása után beszéld meg problémáidat a témával kapcsolatban a csoportban és naponta legalább 20 percet elmélkedj az ebben a munkafüzetben található – napokra osztott – elmélkedések alapján. Ha egyedül végzed, először olvasd el a vezetőnek szóló tanítási vázlatot (lásd a függelékben), és utána végezd el a napi elmélkedéseket. Jó lenne, ha lelki vezetővel vagy keresztény barátoddal megbeszélnéd a témákat és tanácsot kérnél tőle.

Katona István atya

a szerző