Imaút: 86. Zsoltár

Ha az Úr vezet az úton, igazságban járunk, ha egyszerű a szívünk, féljük az Ő nevét.

Egyszerű szívvel járjuk az Ő útját, ez a legjobb, ahogy élhetünk.

Akkor boldogok és elégedettek leszünk, még a nehézségek között is.

86. Zsoltár

1Dávid imádsága.
Hajtsd hozzám, Uram, füledet, hallgass meg,
mert nyomorult és szegény vagyok.

2Őrizd meg életem, mert kedves vagyok előtted;
Mentsd meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik.

3Könyörülj rajtam, Uram,
mert hozzád kiáltok egész nap!

4Örvendeztesd meg szolgádat,
mert hozzád emelem, Uram, lelkemet.

5Mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd,
nagy irgalmú mindazokhoz, akik téged segítségül hívnak.

6Figyelj, Uram, imádságomra,
hallgass könyörgésem szavára!

7Hozzád kiáltok szorongatásom idején,
mert te meghallgatsz engem.

8Uram, nincs az istenek közt tehozzád hasonló,
semmi sem fogható a te műveidhez.

9A nemzetek, amelyeket alkottál, mindnyájan eljönnek,
leborulnak előtted, Uram és dicsőítik nevedet,

10mert nagy vagy te és csodákat művelsz:
egyedül te vagy Isten.

11Uram, vezess engem utadon, hogy igazságodban járjak;
Szívemet tedd egyszerűvé, hogy félje nevedet.

12Teljes szívemből dicsérlek, Uram, én Istenem,
és mindörökké magasztalom nevedet,

13mert nagy a te irgalmad irántam,
kiragadtad lelkemet az alvilág mélyéből.

14Isten, gonoszok keltek fel ellenem
és erőszakosak serege tör életemre,
és nem vesznek figyelembe téged.

15De te, Uram, könyörületes és irgalmas Isten vagy,
türelmes, nagy irgalmú és igaz.

16Tekints rám, könyörülj rajtam,
add szolgádnak erődet,
szabadítsd meg szolgálód fiát.

17Add jelét rajtam jóságodnak,
hogy gyűlölőim lássák, és szégyent valljanak,
minthogy te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.