Imaút: 71. Zsoltár

Köszönjük, Istenünk, hogy egész életünkben gondoskodsz rólunk. Fiatalon és idősen is számíthatunk Rád, jöhetünk Hozzád a nehézségek idején is, amiket bölcsességedben megengedsz az életünkben. Engeded, hogy megtapasztaljuk a mélységet, hogy aztán felemelj. Így formálsz bennünket a Te képmásodra. Ez a cél.

71. Zsoltár

1Uram, tebenned remélek,
soha meg ne szégyenüljek!

2Igazságodban szabadíts meg, és ments meg engem!
Hajlítsd hozzám füledet
és nyújts segítséget!

3Légy oltalmam sziklája,
és erős váram, hogy megszabadíts engem,
mert te vagy az én erősségem és menedékem!

4Istenem, szabadíts meg a bűnös kezéből,
s a törvényszegő és a gonosz kezéből!

5Hisz te vagy az én reménységem, Uram;
Te vagy, Uram, ifjúkorom óta bizodalmam.

6Születésem óta rád támaszkodom,
anyám méhétől te vagy oltalmazóm;
Szüntelenül rólad szól dicséretem.

7Szinte csodája lettem sokaknak,
mert te erős segítőm vagy.

8Teljék meg szám dicséreteddel,
egész nap fenségeddel!

9Ne vess el engem vénségem idején,
amikor erőm megfogyatkozik, ne hagyj el engem!

10Mert ellenségeim ellenem beszélnek,
s akik életemre leselkednek, együtt tanakodnak.

11Így szólnak: »Isten elhagyta,
vegyétek űzőbe, fogjátok meg,
hisz nincs, aki megszabadítsa!«

12Isten, ne távozz el tőlem;
Én Istenem, siess segítségemre!

13Jussanak szégyenbe, pusztuljanak
életem ellenségei.
Borítsa szégyen és gyalázat azokat,
akik nekem rosszat akarnak!

14Én azonban mindenkor reménykedem,
és szüntelen dicsérlek téged.

15Egész nap jótéteményeidet
és igazságosságodat hirdeti szám,
bár elsorolni sem tudom.

16Hirdetem az Úr hatalmas tetteit,
Uram, csak igazságodról elmélkedem.

17Isten, te ifjúkorom óta oktattál engem;
Mindmáig hirdetem csodáidat.

18Öregségemre s aggkoromra
se hagyj magamra, Isten,
hogy hirdethessem az egész jövendő nemzedéknek karod erejét.
Hatalmadat,

19és igazságodat, amely égig ér, Isten,
aki nagy dolgokat cselekedtél:
Isten, ki hasonló hozzád?

20Milyen sok nehéz szorongatást engedtél megérnem,
de aztán ismét életet adtál nekem,
s a föld mélységeiből újra visszahoztál engem.

21Hozzám fordulsz, naggyá teszel
és megvigasztalsz engem.

22Magasztalom is hűségedet hárfával, Istenem,
hárfával zengek neked éneket, Izrael Szentje.

23Örvendezik majd ajkam, ha neked énekelek,
és lelkem, amelyet megmentesz;

24Nyelvem is egész nap hirdeti igazságodat,
mert zavarba és szégyenbe jutnak,
akik rosszat akarnak nekem.