Imaút: 47. Zsoltár

IMA

Minden nap eléd állunk, Istenünk, és dicsérünk Téged,

a Te nagy nevedért. Mert fenséges vagy, Te vagy a király.

Mert Te Izrael dicséretei között lakozol (Zsolt 22,4).

Jelenlétedbe gyűjtöd össze minden imádódat a földön,

akik szellemben és igazságban imádnak Téged (Jn 4,23).

47. Zsoltár

1A karvezetőnek. Kóré fiainak zsoltára.

2Tapsoljatok mindnyájan, nemzetek,
örvendezzetek Istennek ujjongó szóval,

3mert az Úr felséges, rettenetes,
hatalmas királya ő az egész földnek.

4Alánk vetette a népeket,
lábunk alá a nemzeteket.

5Kiszemelte nekünk örökségünket,
Jákob ékességét, melyben kedvét leli.

6Ujjongás közepette felvonul az Isten,
harsonazengés között az Úr.

7Zengjetek Istennek, zsoltárt zengjetek,
zengjetek királyunknak, zengedezzetek.

8Mert Isten az egész föld királya,
zengjetek bölcsességgel.

9Isten uralkodik a nemzeteken,
s ül szent trónusán az Isten.

10Egybegyűlnek a népek fejedelmei
Ábrahám Istenének népével,
mert az Istené a föld pajzsa:
s igen fenséges ő.