Imaút: 46. Zsoltár

Velünk van a seregek Ura, Ő a mi segítőnk a bajban. Hozzá jöhetünk, mert az övéi vagyunk. Ismer minket, ha kapcsolatban vagyunk Vele. Olyan közel vagyunk Hozzá, amennyire mi akarjuk. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Jak 4,8 Egyszer majd az egész föld megáll előtte, és magasztalni fogja, mert nem tehet mást. De mi már most előtte állunk, és ránézünk, mint Istenünkre.

46. Zsoltár

1A karvezetőnek. Kóré fiaitól.
A »Szüzek« szerint. Ének.

2Menedékünk és erőnk az Isten,
a ránk zúdult számos bajban ő a mi segítőnk.

3Nem félünk tehát, rendüljön bár meg a föld,
merüljenek bár a tenger mélyére a hegyek.

4Zúgjanak bár és háborogjanak vizei,
rendüljenek meg bár erejétől a hegyek.

5Folyó árja örvendezteti meg Isten városát,
a Fölséges megszentelt hajlékát.

6Isten lakik benne: nem inog meg,
mielőtt megvirrad, megsegíti őt Isten.

7Nemzetek háborogtak, országok inogtak,
de ő hangját hallatta és megrendült a föld.

8Velünk van a seregek Ura,
Jákob Istene a mi menedékünk!

9Jöjjetek és lássátok az Úr műveit,
csodáit, amelyeket a földön végbevitt.
Megszünteti a háborúkat mindenütt a föld széléig,

10széttöri az íjakat és összezúzza a fegyvereket,
tűzben égeti el a pajzsokat.

11Álljatok meg és lássátok, hogy én vagyok az Isten:
magasztalni fognak engem a nemzeteknek,
s magasztalni fog a föld.

12Velünk van a seregek Ura,
Jákob Istene a mi menedékünk!