Imaút: 43. Zsoltár

Ebből a zsoltárból megtanulhatjuk, hogy ha bánat, igazságtalanság ér bennünket, nem kell szomorúan járnunk-kelnünk, mint a világ fiainak, hanem odamehetünk Isten elé. Ott a bánat ellenére örömben lesz részünk.

Mikor? – Amikor dicsérjük Őt. Isten dicséretében van a mi erőnk és örömünk, függetlenül a történésektől.

Mi segít nekünk ezt elérni?- Isten világossága és igazsága fog oda elvezetni.

 

Mi vagy ki a világosság?

  • Én vagyok a világ világossága. Jn 8,12 – jelenti ki magáról Jézus.
  • Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Jn 8,12
  • Ti vagytok a világ világossága. Mt 5,14
  • Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. Mt.5,16

A világosság, Isten teremtő szava Jézus Krisztus. Ha Jézust követjük, bennünk lesz az ő élete, az ő világossága. Ezáltal mi leszünk a világosság hordozói. Jézus jó cselekedeteket akar bennünk, velünk, általunk létrehozni. Ezekben ragyog fel Isten fénye és dicsősége. Ezekben dicsőítjük meg Őt, és aki látja, az is Istent fogja dicsőíteni önkéntelenül.

Mi vagy ki az igazság?

  • Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazságmegismerésére. 1Tim 2,4
  • Én vagyok az út, az igazság és az élet. Jn 14, 6 – Jézus ezt is állítja magáról.
  • Mi az igazság? Jn 18,36 – Teszi fel a kérdést Pilátus, de sajnos nem várja meg a választ.
  • És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Jn 8,32

Minden korban felteszi az ember a nagy kérdést: Mi az igazság? Eközben el kell fogadnunk, hogy az igazság egy személy, mégpedig Jézus Krisztus.

Isten szeretné, hogy minden ember megismerje az igazságot, ezért is van bennünk, hogy vágyunk az igazságra és nem szeretjük, ha igazságtalanság ér bennünket. Az igazságot azért kell megismernünk Isten szerint, mert az szabaddá tesz bennünket. Tehát Jézus tesz szabaddá bennünket.

Egyrészt mert már a kereszten megszabadított minket a bűn fogságából, másrészt pedig, ha megismerjük Őt, aki az igazság, egyben megismerjük magunkról, a világról, az emberekről, helyzetekről, egyszóval, mindenről megismerjük az igaságot, ha Jézussal járunk. És ahogy Vele járunk, egyre jobban hasonlóak leszünk Hozzá, és bennünk is növekszik az igazság.

43. Zsoltár

1Szolgáltass nekem igazságot, Istenem,
kelj ügyem védelmére az istentelen nemzetséggel szemben; 
A gonosz és álnok embertől szabadíts meg engem!

2Hisz te vagy, Isten, az én menedékem,
miért vetsz el engem?
Miért kell szomorúan járnom-kelnem,
miközben sanyargat engem ellenségem?

3Küldd el világosságodat és igazságodat,
hadd vezessenek és vigyenek el engem
szent hegyedre s hajlékodba.

4És bemegyek Isten oltárához,
ujjongásom örömének Istenéhez,
és lantszóval dicsérlek téged, Isten, én Istenem.

5Miért vagy szomorú, lelkem,
miért háborogsz bennem?
Bízzál Istenben, mert fogom még áldani őt,
arcom üdvösségét, az én Istenemet!