Imaút: 16. Zsoltár

A SZENTLÉLEK KÖZÖSSÉG IMAÚTJA

Találkozzunk a Zsoltárok útján egymással és az Élet Urával!

16. Zsoltár

1Miktám, Dávidtól.
Óvj meg engem, Uram, mert tebenned van reményem!

2Mondom az Úrnak: »Te vagy az én Istenem,
nagyobb javam nincsen nálad.«

3A szentekben, a jeles férfiakban, akik a földön vannak,
bennük van minden gyönyörűségem.

4Sok gyötrődése van azoknak,
akik más istenek után futkosnak.
Nem veszek részt véres áldozataikban,
nevüket sem veszem ajkamra.

5Az Úr az én örökségem és kelyhem osztályrésze:
te adod vissza örökségemet.

6A mérőzsinór pompás részt juttatott nekem,
valóban pompás nekem az én örökségem.

7Áldom az Urat, aki értelmet adott nekem,
veséim még éjjel is figyelmeztetnek engem.

8Szüntelenül az Úr van szemem előtt,
meg nem ingok, hisz ő áll jobbomon.

9Ezért örvend a szívem és ujjong a nyelvem,
sőt testem is reménységben pihen:

10Mert nem hagyod az alvilágban lelkemet,
s nem engeded, hogy szented romlást lásson.

11Megmutatod nekem az élet útját,
az öröm teljességét színed előtt,
és a gyönyörűséget jobbodon mindörökké.

https://szentiras.hu/KNB/Zsolt16

IMA

Istenem, Te vagy a legfőbb jó az életemben. Ezért tud örülni a szívem a nehézségek idején is, mert tudom, hogy Te velem vagy. Számíthatok Rád mindenkor, Te vagy reményem örökké.