Imaút: 12. Zsoltár

A SZENTLÉLEK KÖZÖSSÉG IMAÚTJA

Találkozzunk a Zsoltárok útján egymással és az Élet Urával!

12. Zsoltár

1A karvezetőnek. Nyolcadra. Dávid zsoltára.

2Segíts meg, Uram, mert pusztulnak a szentek,
az emberek fiai között a hűséges megfogyatkozott.

3Hiábavalóságot mond mindenki a felebarátjának,
álnok szájjal, kétszínűen beszélnek.

4Pusztítson el az Úr minden álnok szájat,
és kevélyen beszélő nyelvet!

5Akik így szólnak: »Nyelvünkkel diadalmaskodunk,
velünk van a mi szánk: ki lesz rajtunk úrrá?«

6»A szűkölködők nyomora és a szegények sóhaja miatt
fölkelek – mondja az Úr –, és megszabadítom a megvetettet.«

7Az Úr szava tiszta szó,
tűzben megpróbált ezüst,
salaktól elválasztva,
hétszeresen megtisztítva.

8Uram, te megőrzöl és megoltalmazol minket,
e nemzedéktől mindörökre.

9Körös-körül istentelenek járnak,
mert a szennyet magasztalják fel az emberek fiai.

https://szentiras.hu/KNB/Zsolt12

– Tudok-e uralkodni a nyelvemen, vagy kimondok mindent, amit gondolok?

– Beszéltem-e álnokul, kevélyen?

IMA

Uram, a Te szavad tiszta, megpróbált, elválik minden gonosz beszédtől.

Abban akarok gyönyörködni, segíts kérlek, hogy értsem és cselekedjem a szavadat.

Segíts kérlek, hogy az én szavam is tiszta és megpróbált legyen, mentes minden gonosz beszédtől.